Yleistä

Nykymuotoinen Gambiitti perustettiin keväällä 2018, kun Shakkikerho Garde ja Shakkiseura Remissi yhdistyivät. Fuusiossa Shakkiseura Remissi purettiin ja yhdistynyt uusi seura sai nimekseen Shakkiseura Gambiitti (Schacksällskapet Gambiten). Seuran tavoitteena on rakentaa pääkaupunkiseudulle vahva SM-liigatasoinen seura ja tarjota jäsenilleen kilpailullinen ja dynaaminen kerhoympäristö.

Gambiitin hallitus vuonna 2018

Henry Mannberg (puheenjohtaja)
Tomi Veteläinen (varapuheenjohtaja)
Antti Kahri
Kalle Kumpulainen (tiedottaja)
Teemu Miettinen (sihteeri)
Jan Ristoja

JSM joukkueet
Gambiitin ykkösjoukkue pelaa kaudella 2018-2019 ykkösdivisioonassa, kakkosjoukkue kakkosdivisioonassa ja kolmos- ja nelosjoukkueet kolmosdivisioonassa. Ykkös- ja kakkosjoukkueen kokoajana toimii Tomi Veteläinen ja kolmos- ja nelosjoukkueen kokoaa Henry Mannberg.

Jäsenmaksut
Kerhon jäsenmaksu vuodelle 2018 on 40 eur (1998 tai myöhemmin syntyneille 20 eur). Jäsenmaksun voi suorittaa tilille FI31 1031 5001 5830 20.

Gambiitti Somessa
Löydät Gambiitin avoimen keskusteluryhmän Facebookista:
Gambiitin keskusteluryhmä

Yhdistyksen säännöt
Shakkiseura Gambiitti, Schacksällskapet Gambiten


Yhdistyksen nimi on Shakkiseura Gambiitti, ruotsiksi Schacksällskapet Gambiten, ja sen kotipaikkakunta on Vantaa.


Yhdistyksen tarkoituksena on shakkiharrastuksen lisääminen ja edistäminen. Tämän tehtävän yhdistys pyrkii täyttämään järjestämällä shakkiturnauksia ja -otteluita, simultaaninäytöksiä sekä esitelmiä ja muuta vastaavaa shakkitoimintaa.


Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi.


Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Yhdistyksen jäseniä voivat olla vuosijäsenet, ainaisjäsenet, tukijäsenet sekä kunniajäsenet. Kunniajäseneksi kutsumisen vahvistaa yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta.


Hallitus voi erottaa yhdistyksestä sellaisen jäsenen, joka jättää täyttämättä näissä säännöissä määrättyjä velvoitteita tai muuten toiminnallaan tuottaa huomattavasti haittaa yhdistykselle. Asianomaisella on oikeus saatuaan kirjallisen ilmoituksen erottamispäätöksestä esittää se yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Hänen on tästä aikeestaan tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle kahden viikon kuluessa siitä päivästä, jolloin hän sai tiedon erottamispäätöksestä.
Jäsen, joka jättää maksunsa suorittamatta, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


Yhdistyksellä on yksi varsinainen kokous keväällä. Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen hallitus kutsuu koolle tarvittaessa tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokoukseen kutsutaan kirjallisella kutsulla, joka on lähetettävä jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen kun se on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu. Kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut tarpeellisiksi katsotut toimihenkilöt. Kokouksen sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri.


Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Se päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja edellisen vuoden hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta. Samoin se päättää hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä, sekä se päättää jäsenmaksuista. Lisäksi kokous valitsee:
– puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
– 2-4 hallituksen jäsentä (joiden keskuudesta hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan) yllämainittujen lisäksi;
– yhden toiminnantarkastajan ja hänelle varamiehen.
Valittujen henkilöiden hallituskausi alkaa kokousta seuraavana päivinä ja jatkuu seuraavaan kokoukseen asti.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksinään, tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.


Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilit on annettava vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle, joka toimittaa kirjallisen lausuntonsa vuosikokoukselle.

10§
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos sen jäsenet ovat saaneet kutsun vähintään yhtä päivää ennen kokousta ja jos puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi sen jäsentä on paikalla. Äänten jakautuessa hallituksen kokouksessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaaleissa arpa.

11§
Mikäli yhdistys purkautuu, luovutetaan jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen määräämälle rekisteröidylle shakkijärjestölle Suomessa.

12§
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.