Tulevista pikashakkisäännöistä

Suomen Shakkiliiton syyskokous se tulla jollottaa, ja kokouksen esityslista liitteineen on tuttuun tapaan näkyvillä liiton kotisivuilla. Koska olen menneisyydessä hieman näpräillyt sääntöasioiden parissa, minua liitteissä kiinnosti ehdotus uusiksi pikashakkisäännöiksi. Koska muistini mukaan sääntöehdotukset ovat kokouksissa yleensä menneet läpi sellaisinaan, voidaan hyvin olettaa, että tämäkin ehdotus muuttuu säännöiksi, ja siksi tämä kirjoituskin on otsikoitu kuten on.

Kaikki alla oleva on vain omaa tulkintaani, joka voi olla oikein tai sitten ei ole. Koska saatan olla pelaajana näiden tulevien sääntöjen mukaan pelattavissa kilpailuissa, halusin selvittää itselleni, mitä oikein on tulossa, ja jakaa näiden selvittelyjen tuottamia ajatuksia myös muille. Selkeyden vuoksi otan pohjaksi vanhat, vielä hetken voimassa olevat pikashakkisäännöt, ja yritän hahmottaa, mikä niissä muuttuu. Osa vanhoista säännöistä pysyy tietysti ennallaan, mutta ne tietysti sivuutetaan tällä kertaa.

7. Huomautuksia nappuloiden virheellisestä alkuasemasta, laudan asennosta tai kellojen asetuksista ei voida tehdä enää, kun kumpikin pelaaja on tehnyt vähintään kolme siirtoa. Kuitenkin, jos kuningas ja kuningatar olivat alkuasemassa vaihtaneet paikkaa, pelaaja voi linnoittua lyhyesti kuningatarsivustalle ja pitkästi kuningassivustalle.

Uudessa versiossa rajana on kymmenen siirtoa, tosin sellaisella varauksella, että kellojen asetuksia saa muuttaa, jos muuttamatta jättäminen haittaisi kilpailun aikataulua. Lisäksi väärin päin olevilla kuninkaallisilla ei saa linnoittua.

9. Jos pelaaja saattaa epäjärjestykseen yhden tai useamman nappulan, on hänen korjattava asema oikeaksi oman kellonsa käydessä. Jos on tarpeen, hänen vastapelaajansa voi käynnistää pelaajan kellon varmistaakseen, että pelaaja korjaa aseman omalla ajallaan. Tuomari voi antaa virheen tehneen pelaajan vastustajalle lisäaikaa.
 Uudessa versiossa vastustajan kelloa ei saa käynnistää tekemättä siirtoa, vaan paikalle pitää kutsua tuomari, jos epäjärjestyksen aiheuttaja ei muuten saa korjattua asemaa omalla ajallaan.
 10. Jos pelaaja koskee ensin yhtä nappulaa ja sitten siirtää toista, vastapelaaja voi käynnistää pelaajan kellon ja vaatia tätä siirtämään ensin koskettamaansa nappulaa.
 Tähän pätee sama kuin edelliseen kohtaan, eli tarvitaan tuomaria paikalle.
 11. Jos pelaaja siirtää sotilaan viimeiselle riville korottamatta, kummalla tahansa pelaajalla on oikeus pysäyttää kellot korotusnappulan saamiseksi. Jos pelaaja siirtää sotilaan viimeiselle riville, mutta jättää sotilaan korottamatta, kellon painamisen (vastustajan kellon käynnistämisen) jälkeenvastustaja voi vaatia virhesiirtoa. Mikäli vastapelaaja ei vaadi virhesiirtoa, sotilas jää takariville eikä sitä enää myöhemmin voi korottaa.
Pieni yksityiskohta: Uusissa säännöissä sotilaan voi korottaa myöhemminkin, jos pelaajat tästä keskenään sopivat ilman, että tuomari asiaan vaikuttaa.
12. Pelaaja voi korjata laittoman siirron oikeaksi ennen kellonsa pysäyttämistä.
a Kummankaan pelaajan huomaamatonta laitonta siirtoa ei voi jälkeenpäin korjata eikä sen perusteella voida vaatia mitään.
b Laitonta siirtoa korvattaessa kosketussääntö on voimassa.
c Laiton siirto on lopullisesti suoritettu, kun pelaaja on pysäyttänyt kellonsa ja käynnistänyt vastapelaajan kellon. Tämän jälkeen vastapelaaja voi vaatia voittoa.

Kuten edellisessä kohdassa todettiin, laittoman siirron voi korjata myöhemmin. 12c:n kohdalla tulee varmaan suurin muutos: peliä ei häviäkään ensimmäisestä laittomasta siirrosta, vaan vasta toisesta.

 

13. Pelin voittaa pelaaja,
c. jonka vastapelaajan merkkilippu putoaa ensin edellyttäen että:
1) pelaaja osoittaa tämän ja pysäyttää oman kellonsa niin, että sen merkkilippu on vielä ylhäällä. Vaikka digikelloista näkee, kumman aika on ensin loppunut, jos molemmilta aika on loppunut, peli on tasapeli.
2) pelaajalla on riittävä materiaali matin tekemiseksi. Riittävä materiaali tarkoittaa materiaalia, jolla pelaaja voi pakottaa matin yksinäisestä kuninkaasta. Jos pelaaja, jolla on vielä aikaa jäljellä, voi osoittaa välittömästi pakottavan mattiin johtavan siirtosarjan, hän voi vaatia voittoa,vaikka materiaali ei yleisesti riitäkään mattiin pakottamiseen,
d. jonka vastustaja tekee laittoman siirron, mukaan lukien kuninkaan jättämisen tai altistamisen shakkiin, ja pysäyttää kellonsa. Pelaajan on vaadittava voittoa ennen oman siirtonsa loppuunsuorittamista laudalla, kellon painaminen ei ole ratkaiseva, vaan siirron suoritus loppuun. Kuninkaan lyöminen on kielletty, shakin voimassaolo on vain osoitettava. Kuninkaan lyömisestä tuomitaan häviö.
 Eipä tämäkään säästy myllerrykseltä. 13c1-kohdan tapauksessa tulevaisuudessa käytetään hyväksi kellon osoittamaa tapahtumajärjestystä, eli jos molemmilta on aika loppunut, ajan ylittäneeksi tulkitaan se, jolta aika loppui ensin.
”Riittävä materiaali” ei tosiaan ole mikään eksakti termi. Yllä oleva, vanha versio on siinä mielessä yksinkertainen, että on varsin helppoa määritellä materiaali, jolla saa pakotettua matin yksinäisestä kuninkaasta. Tulevissa säännöissä taas käytetään Shakkisääntöjen kohtaa 6.9, jonka mukaan riittävä materiaali on sellainen, että on olemassa mattiin johtava laillinen siirtosarja. Tämä on mutkikkaampi ja enemmän kiistanaiheita tarjoava versio, jota sovellettaessa pelaajien lienee hankalampaa päästä yhteisymmärrykseen ja jonka tulkitsemiseen tuomari tarvitsee enemmän harkintaa.
Kuten edellisen kohdan yhteydessä huomasimme, uusissa säännöissä pelin häviää vasta toisella laittomalla siirrolla. Siksi tulevaisuudessa kuninkaan lyömisestä ei tuomita häviötä, jos se on vasta ensimmäinen laiton siirto.
 14. Peli päättyy tasan
c. jos pelaajan merkkilippu putoaa sen jälkeen kun hänen vastapelaajansa merkkilippu on jo pudonnut, eikä voittoa ole vaadittu. Vaikka digitaalisista kelloista näkee, kumman aika on ensin loppunut, peli on tasapeli, jos molemmilta on aika loppunut.
e. ikuisella shakilla, aseman toistumisen tai ns. ”kuolleen aseman” perusteella. (kuolleen aseman määritelmä: teki kumpi tahansa minkä tahansa laillisen siirron, peli ei enää edisty). Vaatiakseen tasapeliä pelaajan on pysäytettävä kellonsa ja kutsuttava tuomari paikalle; jos vastapelaaja ei suostu tasapeliin, hänen on pelattava niin, että peli edistyy. Jos tuomari toteaa, ettei peli edisty, hän määrää pelin tasapeliksi. Jos peli ei ole edistynyt tasapelivaatimuksen jälkeen, tuomari voi tuomita pelin tasapeliksi, vaikka aika olisi ylittynyt.

Olemme varmaan jo oppineet, että peli ei ole tasapeli, jos molemmilta on aika loppunut, vaan digikellon näyttö antaa tuomionsa tässä asiassa.  Tasapelin vaatimiseen pelin edistymättömyyden perusteella tulee ehto, että vaatijalla tulee olla alle 30 sekuntia aikaa jäljellä. Lisäksi tuomari saa mahdollisuuden antaa vaatijan vastustajalle minuutin lisää aikaa.

15. Tapahtumajärjestys määrää tuomittaessa. Mikäli tapahtumajärjestystä ei voida selvittää, tapahtumajärjestykseksi katsotaan se, missä järjestyksessä tapahtumista on huomautettu. (poikkeus: laiton siirto ja ajanylitys, laiton siirto häviää)
 Pian ei häviä, jos laiton siirto on pelaajan ensimmäinen siinä pelissä.
 18. Tuomari ei saa puuttua peliin millään tavalla, ellei jompikumpi pelaaja niin vaadi. Erikoisesti tuomarin on kiellettyä huomauttaa merkkilipun putoamisesta tai laittomasta siirrosta.
 Uusien sääntöjen mukaan tuomarin nimenomaan kuuluu huomauttaa merkkilipun putoamisesta tai laittomasta siirrosta.
 20. Katsojat ja muiden pelien pelaajat eivät saa puuttua pelin tapahtumiin. Jos katsoja puuttuu pelin kulkuun, esimerkiksi huomauttamalla merkkilipun putoamisesta, tuomari voi määrätä pelin uusittavaksi. Hän voi myös poistaa häiriön aiheuttajan pelihuoneistosta.
 Tulevissa säännöissä ei ole mahdollisuutta pelin uusimiseen.
 21. Tuomarin päätökset ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa. Tuomarin toiminnasta voidaan kuitenkin valittaa shakkituomaritoimikuntaan.
 Tämä on kumitettu kokonaan pois uusista säännöistä. Muutettavahan sitä ainakin pitäisi, kun shakkituomaritoimikuntaan ei enää voi valittaa.
———————————————————————–
Siinä oli varsinainen asiaosuus, nyt seuraa mielipiteitäni. Olen aiheesta kirjoittanut hieman Shakkifoorumillakin, pahoittelen, jos tässä on samoja asioita kuin sielläkin, mutta nyt kun käytössä on toimitsijakoulutustoimikunnan (tietysti sääntöasioita käsittelevä asiantuntijaelin on tämän niminen) ehdotus, voi kirjoittelun perustaa vähän muuhunkin kuin omiin arvailuihin.
Koko uusien sääntöjen yleiskuva on lievästi sanottuna sekava. Ensin on FIDEn pikashakkisäännöt, joihin on selvyyden vuoksi lisätty olennaisia osia nopea shakin säännöistä. Liitteessä on tarkennuksia, tulkintoja ja ohjeistuksia, ja toisessa liitteessä on vuodenvaihteessa voimaan tulevia kohtia Shakkisäännöistä. Koko dokumentin otsikko on vähän hassu: Ehdotus pikashakkisäännöiksi vuodelle 2018 Ihan kuin nämä olisivat vain yhdelle vuodelle tarkoitetut säännöt. No, ehkä tässä on tapahtunut jonkinlainen pieni ajatuskatkos, eikä otsikkoa ole tarkoitus lukea liian tarkasti.
Kenties tästä joku saa jonkinlaisen tolkun, mutta minulle kokonaisuus ei avautunut ihan helposti – jos edes avautui. On vaikeaa hahmottaa, mitä saavutetaan tällaisella sekamelskalla. Kaiken kruunaa ehdotuksen liitteessä olevat tarkennukset. Niitä on seitsemän kohtaa, joista viimeinen on oikeastaan suoraan Shakkisäännöistä pikapeliloppuisia pelejä koskevasta kohdasta. Muista kuudesta kohdasta viidessä (!) todetaan, että ”kilpailun erikoismääräyksissä voidaan määrätä myös muuta”. Tämä on kummallinen ratkaisu.

Sääntöjä laadittaessa pitäisi muistaa, mitä kilpailua varten ne laaditaan. Suomessa pikashakkisäännöt pitäisi tehdä joukkuepikashakin SM-kilpailua varten. Nyt tulevissa säännöissä on useita kohtia, jotka sopivat kovin huonosti SM-blixtien tapaiseen massatapahtumaan. Tätä on yritetty paikata antamalla mahdollisuus poiketa säännöistä kilpailun erikoismääräyksissä. Aivan kuin sääntöehdotuksen laatijat eivät olisi osanneet tai uskaltaneet tehdä varsinaisista säännöistä toimivia, vaan ovat ulkoistaneet ajattelun kilpailujen erikoismääräyksiä laativille tahoille.

Tulevien sääntöjen toimimattomuutta 600 pelaajan kilpailussa edustakoon vaikkapa pelin päättyminen vasta toisesta laittomasta siirrosta. Kuka tuon kokoisessa kisassa pitää kirjaa ensimmäisistä laittomista siirroista? Myös tuomarin velvollisuus puuttua ajan ylityksiin ja laittomiin siirtoihin on SM-blixteissä outo vaatimus, koska ryhmityksen keskellä on varsin suojassa tuomarien haukankatseelta, mutta reunoilla jää helpommin kiinni. Ja minähän olen siis ollut kaksi kertaa tuomarina SM-blixteissä, kerron mielipiteitäni tältä pohjalta.

Shakkifoorumilla käydyn keskustelun perusteella suuressa roolissa on ollut yksi pikashakin henkilökohtaisessa SM:ssä pelattu peli. Pelaajilla ei tietääkseni ollut tapahtumien kulun suhteen huomautettavaa, vaan tunteet ovat syntyneet kilpailua järjestäneiden keskuudessa. Mikäs siinä, vääryyksien oikaiseminen on ihan kannatettavaa puuhaa, mutta tässä on ehkä ryhdytty ampumaan tykillä hyttystä. – Samassa foorumikeskustelussa annettiin esimerkki toivotusta tyylistä pelata blixtiä. Tuossa muuten tehdään kahden käden korotus.  Ja kun päästin videoiden makuun: tässä Kasparov korjaa vastustajan ajalla. Koska peliä ei palattu SM-blixteissä, se sai jatkua.

Vanhoille säännöille voisi pitää yksityiskohtaisemmankin puolustuspuheen, mutta kokonaisuuden voisi tiivistää siihen yksinkertaiseen väitteeseen, että FIDEn pikashakkisäännöt on tehty muita kuin SM-blixtien tapaista kilpailua varten. Siksi SM-blixtit tarvitsevat niitä varten tehdyt säännöt, eikä pelkkä ”kilpailun erikoismääräyksissä voidaan” -alkuisten lauseiden tulva ole mikään toimiva ratkaisu. On silkkaa pelaajien kiusaamista vaatia heitä joka vuosi erikseen selvittämään, millä erikoismääräyskombolla tällä kertaa nyt pelataankaan. Vanhat säännöt ovat vakiintuneet, pelaajat halitsevat ne varsin hyvin, vaikka ajoittain tietysti tulee tarvetta tuomarille. Mitään suurta kansanliikettä en ole nähnyt nousseen barrikadeille pikashakkisääntöjen uudistamisen puolesta, joten ehkä pelaajista suuri osa on tyytyväisiä vallitsevaan asiaintilaan – ja pelaajillehan shakkikilpailuja järjestetään, eikös vain?

Leave a Reply

lokakuu 2017
ma ti ke to pe la su
« syys   marras »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031